શ્રીયમુનાજીની આરતી – જય જય શ્રીયમુના મા, જય જય શ્રીયમુના

શ્રીયમુનાજીની આરતી   જય જય શ્રીયમુના મા, જય જય શ્રીયમુના, જોતા જન્મ સુધાર્યો (૨), ધન્ય ધન્ય શ્રીયમુના… જય જય…. -૧ શામલડી સુરત મા (૨), મૂરત માધુરી, પ્રેમ સહીત પટરાણી, પરાક્રમે[…]

Continue reading …
nitya-niyam-yamunaji

યમુનાષ્ટક – પુષ્ટિમાર્ગ

યમુનાષ્ટક – વલ્લભાચાર્ય નમામિ યમુનામહં, સકલસિદ્ધિહેતું મુદા મુરારિપદપંકજ  સ્ફુરદમંદરેણૂત્કટામ્ । તટસ્થનવકાનન  પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના સુરાસુરસુપૂજિતસ્મરપિતુઃ શ્રિયં બિભ્રતીમ્ ।।૧।। શ્રીયમુનાજી સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓને આપનારાં છે. મુરારિ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણારવિંદથી શોભતી (પ્રકાશિત) પુષ્કળ રજથી ભરેલા[…]

Continue reading …